Cubaanse hulp aan bevolking VS

Door Ien van Ginneken-Houting

De tekst luidt (vertaald uit het engels): "Omgekeerde Uitdaging", 'Cubasolar' doneerde - juli 2001 - in Havanna een solarpaneel aan I.F.C.O.-Pastors for PeaceNew York for een reservaat van Indiaanse Amerikanen (Native Americans) in de Verenigde Staten dat gebrek heeft aan electriciteit 

Op Cuba is er sinds 1962 een nauwe samenwerking tussen de ministeries voor Technologische Wetenschappen en Milieubeheer. 'Cubasolar' is een onderdeel hiervan en werkt samen met het ministerie van Onderwijs aan milieu-educatie middels onderwijsprogramma's op scholen en fabrieken. Samen met UNICEF en het Cubaanse Centrum voor Informatie en Technische adviezen (CITA) verricht zij o.a. onderzoek naar zonne-energie, de kwaliteit van watervoorziening en wind-energie.

Zonne-energie wordt op Cuba onder meer gebruikt in ziekenhuizen, op medische posten en voor drogers bij de houtfabricage, verwerking van fruit en geneeskrachtige planten en in kassen. Mede in het kader van werken aan het gebruik van duurzame energie, is in 1992 de kerncentrale in Oost-Cuba voorgoed stilgelegd. Ook door uitgebreide herbebossing wordt er al jarenlang duurzame energie geleverd. Bij alle plannen wordt de Cubaanse bevolking uitgebreid voorgelicht en op actieve wijze betrokken bij de uitvoering ervan.

Als teken van vriendschap van de Cubaanse bevolking voor de bevolking van de VS, heeft CARLOS IVAN (links op de foto) van 'Cubasolar' een draagbaar zonnepaneel geschonken aan 'IFCO/Pastors for Peace'. GAIL WALKER en CORINNE KOHUT (midden en rechts op de foto) stafmedewerksters van IFCO, New York, namen deze gift in ontvangst op 10 juli 2001.

Een P4P-caravanista, Rachel Brunkee, zal dit paneel gaan overhandigen aan de Hoopa-indianen in Californië, die het veelal zonder elektriciteit moeten stellen..!

Door het Cubaanse farmaceutisch-biologisch bedrijf LABIOFAM werd ook een hoeveelheid 'Biorat' geschonken, een gif dat ratten en muizen doodt, die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van een zeer snelle dodelijke ziekte. Voor mensen en huisdieren is dit gif ongevaarlijk. In vele landen is het al met groot succes toegepast. Ds. Lucius Walker (directeur van IFCO/Pastors for Peace) maakte onlangs bekend dat de 'caravanistas' deze dosis 'Biorat' moesten afgeven aan de Amerikaanse douane bij het passeren op de terugweg van de grensovergang tussen Mexico en Amerika bij Mac Allen. Men wil het nader onderzoeken; IFCO zal een officieel verzoek tot teruggave doen. Dat geldt ook voor de medische apparatuur die door de Amerikaanse douane geconfisceerd is bij de grensovergang tussen Canada en Amerika. Goederen ter waarde van duizenden dollars nam men in beslag, omdat het al 40 jaar verboden is om humanitaire hulp naar Cuba te brengen...

(*) Ien van Ginneken-Houting is lid van de Nederlandse steungroep P4P en caravanista van Pastors for Peace.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019