Uitnodiging voor partijbijeenkomst over Vakbeweging en Globalisering

Zaterdag 29 september
11.00 - 16.00 uur
In het Partijkantoor

De communistische partij pretendeert de partij van de arbeidersklasse te zijn. Zij stelt zich ten doel de arbeidersklasse te leiden naar een maatschappij waar uitbuiting definitief is opgeheven. Om dat te bereiken is een ontwikkeld klassenbewustzijn nodig bij de uitgebuitenen: de arbeiders. Een bewustzijn dat zich elementair ontwikkelt in de vakbeweging, de natuurlijke belangenorganisatie van alle loonafhankelijken. Volgens Lenin is de vakbeweging de eerste leerschool van de arbeidersklasse. Communisten hebben vanuit hun gedachtegoed, het marxisme-leninisme, een bijzondere rol en verantwoordelijkheid in de vakbeweging. Zij benaderen conflicten over arbeidsvoorwaarden vanuit het standpunt van (onverzoenlijke) klassenstrijd en kunnen daarmee bijdragen aan successen in onvermijdelijk van tijd tot tijd oplaaiende stukken strijd ter verdediging en uitbreiding van belangen van loonafhankelijken.

Hoe is de situatie in de vakbeweging in Nederland op dit moment (in het algemeen en per bond)?

Deze en andere vragen komen op 29 september aan de orde op de partijbijeenkomst waarvoor alle partijgenoten die lid zijn van een vakbond worden uitgenodigd. Door de sociaal-economische commissie zullen voorstellen worden voorgelegd om prioriteit in de vakbondsstrijd te leggen bij: WAO, looneisen, CAO, privatisering en globalisering.

In de strijd tegen (vertegenwoordigers en belangenbehartigers van) het kapitaal krijgt de arbeidersklasse te maken met steeds krachtiger, op wereldschaal, opererende kapitaalsgroepen. Deze bedienen zich van internationale, wereldomspannende organisaties en instellingen, die in toenemende mate dictaten opleggen aan afzonderlijke staten m.b.t. arbeidsvoorwaarden en het levenspeil bepalende voorzieningen. Deze interventies in de belangen van grote delen van de wereldbevolking blijven niet zonder verzet. In toenemende mate worden 'toppen' van wereldleiders en bijeenkomsten van deze mondiale organisaties verstoord door demonstraties en protesten. Deze acties worden veelal aangeduid met 'anti-globaliseringsacties'. Vanuit haar doelstelling het kapitalisme te bestrijden en te vervangen door een socialistische maatschappij maken communisten 'van nature' deel uit van deze nieuwe, in kracht toenemende, beweging.

Deze en andere vragen komen op 29 september aan de orde op de partijbijeenkomst waarvoor alle partijgenoten die actief of geïnteresseerd zijn in de (anti)globaliseringbeweging worden opgeroepen om deel te nemen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019