Cubaanse leider Fidel Castro over de slavernij:

Compensatie is een morele plicht

Van redactie buitenland

 

De Cubaanse president Fidel Castro haalde in Durban zwaar uit naar de Verenigde Staten en Israël. Hij zei ook dat wij voor een periode van grote veranderingen staan.

"Niemand heeft het recht deze conferentie te saboteren die de bedoeling heeft de pijn en het leed te verzachten die de overweldigende meerderheid van de bevolking tot de dag van vandaag zijn aangedaan. Niemand heeft het recht zijn voorwaarden op te leggen en te eisen dat men zwijgt over de historische verantwoordelijkheid, over de vergoeding, over de naam die men moet geven aan de verschrikkelijke genocide tegen het Palestijnse volk. (...)

Cuba praat wel degelijk over de compensatie en steunt dat idee als de morele plicht tegenover de slachtoffers van racisme en op basis van het grote precedent van de vergoeding die uitgekeerd wordt aan de nakomelingen van het joodse volk. (...) Maar die compensatie valt niet te regelen door een onmogelijk onderzoek naar de voorouders of de regio's van de slachtoffers van de slavernij in de loop der eeuwen. (...) De hedendaagse slachtoffers van die wreedheden verdienen een vergoeding in naam van alles wat men hun voorouders en hun volkeren heeft aangedaan.

De onafhankelijkheid van veel landen en de afschaffing van de slavernij hebben geen van beide een einde gemaakt aan de brutale uitbuiting. (...) Na de zuiver formele afschaffing van de slavernij hebben de Afro-Amerikanen nog honderd jaar moeten leven onder een regime van wrede racistische discriminatie waarvan nu nog altijd veel resten en gevolgen bestaan ondanks de heroïsche strijd van Martin Luther King, Malcolm X en anderen die daarvoor hun leven gegeven hebben. (...) Wat overblijft van de volkeren die oorspronkelijk op het grondgebied van de Verenigde Staten woonden is eveneens slachtoffer van discriminatie en misprijzen. (...)

De economische en sociale situatie van de derde wereld is onhoudbaar. De rijke en verkwistende landen hebben de technische en financiële middelen om zich vrij te kopen van hun schuld tegenover de mensheid. Ik heb de stellige indruk dat men beter naar ons luistert en dat wij meer respect oogsten als wij in alle klaarheid opkomen voor de waarheid. (...)

Wij staan wereldwijd aan de rand van een grote economische, sociale en politieke crisis. Wij moeten dat goed beseffen. De geschiedenis leert ons dat grote oplossingen alleen realiseerbaar zijn in tijden van grote crisissen. Het recht van de volkeren op leven en op rechtvaardigheid zal zich steeds meer opdringen, onder de meest gevarieerde vormen. Ik heb vertrouwen in de mobilisatie en de strijd van de volkeren."

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019