Een Ander Joods Geluid van Anneke Jos Mouthaan.

Door Eva Strausz

Anneke Jos Mouthaan, foto Eva Strauss 

Gesprek met Anneke Jos Mouthaan, donderdag 23 augustus.

Donderdagochtend om 11 uur tref ik Anneke, een dame op leeftijd als een jeugdige duizendpoot in haar kantoor aan. Twee kamertjes ingericht met computers. Overal zie ik stapels tijdschriften, kranten en ook zelfgeschreven stukken, kersvers uit de computer gedraaid. Ze moppert op de apparatuur. Een keihard werkende vrouw. Zelfbewust, ze weet wat ze wil.

Ze heeft 10 jaar geleden het Stuurcomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechten Organisaties (SIVMO) opgericht. Het kwartaalblad van de stichting De Brug is ook al zijn 10e jaargang ingegaan.

In het blad staan artikelen over Joods-Palestijnse Dialoog. Of over een verdeeld Jeruzalem, waar Ben Goerion het al over had.

Sinds mei van dit jaar heeft Anneke, samen met Harry de Winter, de actiegroep 'Een Ander Joods Geluid' (EAJG) opgericht. Inmiddels zijn zo'n 400 mensen, allen met een joodse achtergrond, lid van deze groep. Anneke zegt: "wij staan voor:

Wij steunen de vredesbewegingen in Israël die zich inzetten om deze doelen te bereiken."

'Een Ander Joods Geluid' wil dus het taboe doorbreken, dat je niets kritisch mag zeggen over Israël. Er zijn contacten met buitenlandse organisaties in België, Australië, Engeland, Frankrijk en Amerika. "Nog wel wat zwak, we beginnen net. Op 14 januari jl. hadden we een grote meeting en hebben we werkgroepen gevormd. Er waren sprekers uitgenodigd, zoals Hajo Meijer, die jarenlang bij Philips als onderzoeker heeft gewerkt."

Anneke vindt dat Hajo luid en duidelijk de mening van de actiegroep EAJG naar voren kan brengen. Hajo, een overlevende van Auschwitz, zegt dat het verschrikkelijk is dat er onschuldige slachtoffers vallen in Israël, maar dat hun dood de prijs is voor de domheid en de ambitie van hun eigen leiders. (Een analyse die sinds 12 september ook in een breder kader kan worden geplaatst, nvdr). Volgens Anneke Mouthaan moet er een dialoog met joodse organisaties worden opgezet: "Onze mening is een ander joods geluid. Wij willen de Nederlandse burgers voorlichten en hun algemeen geldende mening veranderen t.a.v de Israëlische politiek. Dit is wel een kwestie van lange adem."

Van Aartsen in gesprek met EAJG

Een delegatie van Een Ander Joods Geluid heeft met minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken over het Palestijns-Israëlische conflict gesproken. Van Aartsen toonde veel belangstelling voor de achtergronden en beweegredenen, die enkele maanden geleden tot oprichting van EAJG hebben geleid. Tijdens een uitvoerige gedachtenwisseling is vooral gesproken over mogelijke Nederlandse en Europese bijdragen aan een beëindiging van het geweld en aan een hervatting van het vredesproces. De volgende punten zijn daarbij onder meer aan de orde gekomen: