NCPN: Terug naar sociaal woonbeleid!

Alsof er een taboe op rustte, zo zwijgzaam was de politiek over het schromelijk tekort aan betaalbare, sociale huurwoningen. Jarenlange liberalisering - meer marktwerking - heeft haar asociale sporen nagelaten. Wachttijden van soms vele jaren voor een betaalbare woning in de huursector zijn het gevolg. De huursector komt steeds meer in handen van op winst beluste grote beleggers/projectontwikkelaars - moderne huisjesmelkers - en wordt stelselmatig ontrukt aan de vooral in hun omgeving bekende wooncorporaties (vroeger woningbouwverenigingen). Rijk worden van de nood van anderen, dat is de politieke mode.

In de grote steden en omgeving, waar de zgn. vrije huursector onder het regiem van de vrije markt - liberalisering van de woningmarkt - een grote opmars heeft kunnen maken, zijn huren van ver boven de 1000 euro en zelfs tot 1.500 euro per maand al 'normaal'. "Het huidige tekort aan sociale en betaalbare huurwoningen is het gevolg van bewuste politiek, een onderdeel van de afbraak van de verzorgingsstaat. De lange wachtlijsten zijn bewust gecreëerd: het aanbod verlagen waardoor de vraag stijgt met als resultaat fors stijgende huren. En dat heet nu de markt z'n werk laten doen", zo betoogde de NCPN onlangs in de gemeenteraad.

Er zijn politici die nu pas, nu het aantal vluchtelingen stijgt, de door het grote tekort aan woningen in de sociale huursector veroorzaakte lange wachttijden ontdekt hebben. Veelal ook vurige pleitbezorgers van vrije markt en liberalisering van de woningmarkt - dus mede-veroorzakers - en die zich nooit lieten horen over de soms massale verkoop van huurwoningen door wooncorporaties.

Het wordt tijd voor tegenactie en zoals de NCPN dat wil, dat de gemeente zelf weer een eigen woningbezit opbouwt, onder de democratische controle van de volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad.

NCPN-Lemmer/DFM.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019