Kort geding Zeeland Seaport

Zie uitzending

arbeidsconflict vlissingse bootliedenwacht escaleert

Omroep Zeeland, 30 december jl.

Vanmiddag diende het kortgeding voor de rechtbank in Middelburg, over het geschil tussen FNV Bondgenoten en Zeeland Seaport met betrekking tot het oproepen en tewerk laten stellen van andere bootlieden die het besmette werk van de VLB werknemers zouden hebben overgenomen.

Beide partijen hebben de argumenten en motivatie uiteengezet, de voorzieningenrechter heeft één maal geschorst om de ontvankelijkheid en de juistheid van de aanklacht te bespreken en te bestuderen in verband met de juistheid van de gedaagde en het ontbreken van producties waardoor de advocaat van Zeeland Seaport zich niet goed zou kunnen hebben voorbereiden.

Nadat de pleitnota's en de verschillende reacties daarop waren uitgesproken is de rechter tot de conclusie gekomen dat de rechtszaak ontvankelijk is en dat er geen sprake is van een verkeerde adressering of partij. Voor wat betreft het inhoudelijke van de zaak, (oproepen tot stakingbreken) doet de rechter a.s. donderdag 6 januari 2011 uitspraak. De vakbond heeft besloten om tot die tijd niet stil te blijven zitten en gaat a.s. maandag starten met het controleren van de passen en personen die zich voor de VLB werkzaamheden beschikbaar stellen.

Wordt vervolgt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019