Het referendum van 5 juli en de positie van de Griekse Communisten (KKE)

Zoals welbekend heeft de regering van de 'linkse' en in essentie sociaaldemocratische partij SYRIZA en de 'rechtse' en nationalistische partij ANEL, in een poging het volledig failliet van haar verkiezingsprogramma verkocht te krijgen, een referendum afgekondigd op 5 juli 2015, met de enige vraag of de burgers wel of niet akkoord gaan met de overeenkomst voorgesteld door EU, IMF en ECB, dat de voortzetting inhoudt van de maatregelen tegen de bevolking als weg uit de kapitalistische crisis onder behoud van de Euro.

De vertegenwoordigers van de regeringscoalitie roepen de bevolking op om "nee" te stemmen en maken duidelijk dat dit "nee" door de Griekse regering zal worden geïnterpreteerd als toestemming tot de door haar voorgestelde overeenkomst met EU, IMF en ECB dat op 47+8 pagina's evengoed harde maatregelen tegen de werkers en tegen de bevolking inhoudt met als doel de winstgevendheid van het kapitaal, kapitalistische 'groei', en het behoud van de Euro in Griekenland. De SYRIZA-ANEL regering, die de EU "ons gezamenlijk Europees huis" en een "Europese verworvenheid" blijft noemen, geeft toe dat haar voorstel voor 90 procent gelijk is aan het voorstel van EU, IMF en ECB en maar zeer weinig heeft te maken met hetgeen SYRIZA vooraf aan de verkiezingen van januari had beloofd.

De fascistische Gouden Dageraad heeft net als de coalitieregering de positie ingenomen dat men "nee" zou moeten stemmen, maar is ook openlijk voorstander van een terugkeer naar een nationale munt.

Daartegenover positioneerden zich de rechtse oppositiepartij Nea Democratia en de sociaaldemocratische PASOK, die tot januari 2015 de regering vormden, samen met POTAMI (ogenschijnlijk een partij van het midden, in wezen een reactionaire partij), aan de kant van een "ja" tot de barbaarse maatregelen van de trojka. Een ja-stem zou volgens deze partijen worden geïnterpreteerd als toestemming tot "het verblijven in de EU tegen elke prijs".

In werkelijkheid leiden beide keuzes tot een ja tegen de "EU" en de kapitalistische barbaarsheden.

Tijdens de bijeenkomst van het parlement op 27 juni jl. heeft de regeringsmeerderheid van SYRIZA-ANEL het voorstel van de KKE afgewezen om de volgende vraagstukken aan het Griekse volk voor te leggen ter beoordeling in het referendum:

NEE TEGEN DE VOORSTELLEN VOOR EEN OVEREENKOMST VAN DE EU-ECB-IMF EN VAN DE GRIEKSE REGERING

TERUGTREKKING UIT DE EU - AFSCHAFFING VAN DE MEMORANDA EN ALLE HIEROP GEBASEERDE WETTEN

Met deze houding heeft de regering laten zien dat zij de bevolking wil chanteren zodat zij haar voorstellen aan de trojka accepteert, die de keerzijde van dezelfde munt zijn. Dat wil zeggen, zij vraagt het Griekse volk om akkoord te gaan met haar tegen de bevolking gerichte plannen en wil de verantwoording voor de nieuwe keuzes tegen de bevolking bij het volk leggen door ofwel een zogenaamd 'verbeterde' overeenkomst met de imperialistische organisaties of door een uittreden uit de Euro en een terugkeer naar een nationale munt, waardoor de bevolking weer tot betalen gedwongen zal worden.

Onder deze omstandigheden roept de KKE de bevolking op om het referendum te gebruiken als een kans om de oppositie tegen de EU te versterken, de strijd voor de enige realistische weg uit de hedendaagse kapitalistische barbaarsheden.

Deze uitweg is:

BREUK-TERUGTREKKING UIT DE EU,

UNILATERALE OPZEGGING VAN DE SCHULD,

SOCIALISATIE VAN DE MONOPOLIES,

ARBEIDERSMACHT.

De bevolking moet door haar optreden en haar keuze in het referendum antwoorden op de misleiding door de valse vraag die door de regering wordt voorgelegd en het voorstel van EU, ECB en IMF evengoed afwijzen als het voorstel van de SYRIZA-ANEL regering. Beide betekenen barbaarse maatregelen tegen de bevolking die zich zullen opstapelen op de memoranda en de op de memoranda gebaseerde wetten van de vorige regeringen van Nea Democratia en PASOK. Beide dienen de belangen van het kapitaal en de kapitalistische winsten.

De KKE benadrukt dat de bevolking niet moet kiezen tussen Scylla en Charybdis, maar met alle mogelijke middelen en op alle manieren haar oppositie tegen de EU en haar permanente memoranda moeten uitdrukken in dit referendum. Zij moet dit dilemma overwinnen door het voorstel van de KKE als stem in de stembussen te deponeren.

NEE TEGEN HET VOORSTEL VAN EU-IMF-ECB

NEE TEGEN HET VOORSTEL VAN DE REGERING

TERUGTREKKING UIT DE EU, MET DE BEVOLKING AAN DE MACHT

KKE, 29 juni 2015

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019