'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>download

Persverklaring vier partijen conferentie

pers3p2014.jpg
NCPN delegatie tijdens de conferentie
kop-demo.jpg
Kop van de demonstratie in Aken

Vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid (PVDA/PTB), de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN), de Communistische Partij van Luxemburg (KPL) en de Duitse Communistische Partij (DKP) bespraken op 15 en 16 februari in het ontmoetingscentrum de 'Naaldfabriek' in Aken de situatie in Europa in de aanloop naar en aan het begin van de eerste wereldoorlog en gevolgtrekkingen voor vandaag.

De vier partijen organiseren al jaren regelmatig gezamenlijke conferenties waarop tot nog toe vooral sociale – en vakbondsvragen werden bediscussieerd.

De circa 40 deelnemers analyseerden op basis van inleidingen gevolgd door intensief debat de politieke constellatie in Europa en de wereld aan het begin van de vorige eeuw. Zij vergeleken die toestand met de situatie van deze tijd en trokken hier conclusies uit over taken voor de eigen partijen.

De locatie van de conferentie was bewust gekozen want in augustus 1914 begon de overval van het Duitse leger op de neutrale landen Luxemburg en België vanuit Aken.

Alhoewel historisch gedateerd bleek het thema bedrukkend actueel te zijn. Dat laat het actuele debat in Duitsland over de oorlogsschuldvraag zien, dat moet verhullen dat de Duitse kapitalisten het concept van de Duitse hegemonie in Europa ook honderd jaar later nog willen realiseren. Net als toentertijd zijn de markten en grondstoffen al verdeeld. Dat betekent dat nieuwe invloedssferen en nieuwe winstbronnen enkel door agressieve concurrentie kunnen worden veroverd – dit is de kiem voor nieuwe oorlogen.

De Europese Unie is geen project bedoeld om de werkende mensen te dienen. Door het Verdrag van Lissabon heeft zij zich als militaire mogendheid omgevormd en haar leden tot “stapsgewijze verbetering van hun militaire mogelijkheden“ verplicht. De toenemende militarisering heeft niet bijgedragen aan de vrede, maar nieuwe conflicthaarden gecreëerd.

Daarom geven de betrokken partijen prioriteit aan de strijd voor vrede. Naar de opvatting van de vier partijen zal het noodzakelijk zijn mee te werken aan de opbouw van brede bewegingen om in de EU de druk op de regeringen op te voeren opdat de troepen van de EU-landen worden teruggetrokken uit hun missies in Azië en Afrika.

Op 15 februari was de conferentie voorafgegaan door een demonstratie met rode vlaggen van de verschillende partijen door de binnenstad van Aken met meer dan 300 deelnemers. Tijdens een tussentijdse manifestaties verwierp de voorzitter van de KPL, Ali Ruckert, de bewering dat de Europese Unie zou bijdragen aan de verzekering van de vrede in Europa. Peter (NCPN) karakteriseerde de NAVO als de gewapende arm van het imperialisme. Ter afsluiting van de demonstratie in het Kennedypark eiste Herwig Lerouge (PvdA/PTB), geen troepen meer uit te zenden en alle troepen uit het buitenland terug te trekken. Patrick Köbele, de voorzitter van de DKP, wees er op dat aan de grenzen van Europa vluchtelingen creperen, terwijl vooraanstaande vertegenwoordigers van de Bondsrepubliek met de leus optreden dat “Duitsland zijn verantwoordelijkheid moet nemen“.

De deelnemers van de conferentie spraken af dat de gezamenlijke analyse van het tegenwoordige imperialisme samen verder uitgediept zal worden. Zij is vruchtbaar gebleken en kan in deze vorm door geen van de partijen alleen worden gemaakt. De vier partijen zullen in de volgende weken een gezamenlijk platform voor de vredesstrijd uitwerken en publiceren.

P.S.
Belangrijk blijft overigens volgens de conferentie om de doorslaggevende militaire rol van de Verenigde Staten van Amerika niet uit het oog te verliezen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019