© MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019

31-5 Den Haag - Demonstratie bij IsraŽlische ambassade


NPK-info - 31 mei 2010
Nederlands Palestina Komitee - http://www.palestina-komitee.nl

IsraŽl doodt groot aantal vredesactivisten en maakt een nog groter aantal gewonden

Slachtoffers vredesvloot tonen failliet van de internationale politiek

In open zee viel IsraŽl vanochtend vroeg met grof geweld de internationale Vredesvloot naar Gaza aan met desastreuze afloop : ruim 16 doden en ruim 30 gewonden! (*)

De illegale IsraŽlische blokkade van Gaza wordt zo op bloedige wijze gehandhaafd. IsraŽl onderstreept hiermee haar moreel en politiek failliet. IsraŽl spreekt van een "illegaal" hulpkonvooi en beklaagt zich dat de aanvallende militairen, toen ze de boot enterden, zouden zijn aangevallen door de opvarenden. Een gotspe, de gebruikelijke leugen en omdraaiing van feiten. De schepen bevonden zich bovendien in internationale wateren en vormden geen enkele bedreiging voor IsraŽl's veiligheid. De IsraŽlische aanval was illegaal en een daad van piraterij.

De Vrijheidvloot wil hulpgoederen (cement en medische hulpmiddelen) afleveren in Gaza. Gaza wordt al ruim drie jaar door IsraŽl volledig geblokkeerd: land-, lucht- en zeeroutes worden door IsraŽl afgegrendeld. Palestijnse vissers kunnen vrijwel niet vissen en worden beschoten. Normaal vracht- en personenverkeer naar en van Gaza is onmogelijk. De bevolking is afhankelijk van VN- hulpgoederen en toevoer van goederen door tunnels naar Egypte. Na IsraŽl's illegale aanval op Gaza, ook wel het "kerstbombardement" genoemd, heeft er nauwelijks wederopbouw kunnen plaatsvinden.

Internationaal wordt de blokkade van Gaza als illegaal bestempeld. De EU heeft IsraŽl vele malen opgeroepen de blokkade op te heffen.

De Free Gaza Movement is een internationaal burgerinitiatief dat de blokkade van Gaza wil doorbreken met vreedzame middelen. De politiek heeft geheel gefaald en heeft de bevolking van Gaza aan haar lot overgelaten. Dat er nu een zeer groot aantal doden onder de activisten is gevallen is in belangrijke mate toe te schrijven aan de falende politiek, ook die van Nederland, die IsraŽl zijn gang laat gaan en nimmer onder druk zet.

Aan boord bevindt zich ook een Nederlandse opvarende, Anne de Jong. Het Nederlands Palestina Komitee steunt de Bevrijdingsvloot moreel en financieel, dankzij bijdragen van vele vrienden van het Komitee.

Demonstratie vanavond bij de IsraŽlische ambassade op het Buitenhof te Den Haag van 17.30 - 19.00 uur

Nederlands Palestina Komitee, 31-5-2010
http://www.palestina-komitee.nl
Informatie: 06 2891 6795 en 020 6246 046