Actieoproep 19 september

Kom maandag 19 september om 14.00 uur - de dag voor Prinsjesdag - naar het Malieveld in Den Haag voor het NATIONAAL BERAAD, waarin vakbonden én maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken tegen de aangekondigde bezuinigingen en ingrepen van het rechtse kabinet Rutte-Verhagen en gesteund door de PVV.

Voor veel mensen wordt het krap de komende jaren. Niet alleen treft de bezuinigingsdrift van het kabinet haast elk gezin, ook wordt het steeds moeilijker om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren in de cao's. Mensen gaan er dus al snel aan twee kanten op achteruit.

Vooral ouderen, jonge gezinnen met kinderen, zzp'ers, mensen met een uitkering of in de sociale werkvoorziening, en chronisch zieken zullen door de bezuinigingen extra hard worden getroffen.

De rekening van de bezuinigingen wordt vooral gelegd bij de lagere en middeninkomens. Bovendien worden burgers niet alleen financieel getroffen. De kwaliteit van de publieke dienstverlening in het openbaar vervoer, de kinderopvang, bij de gemeenten en in het onderwijs komt steeds meer onder druk te staan.

Het is dan ook de hoogste tijd dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven aan het kabinet.

De NCPN roept iedereen om op 19 september naar Den Haag te komen. Sluit u aan bij de lokale en bedrijfsafdelingen van de organisaties die dit protest organiseren en reis gezamenlijk naar Den Haag.

Het gezamenlijke programma (onder voorbehoud):

Welkom

Alternatieve troonrede door de Koningin
Entertainment
Presentatie 'de echte werkelijkheid'
Entertainment
Speeches door CG Raad, CNV en MHP
Agnes Jongerius - Wat gaan we de komende periode doen?

Voorafgaand aan dit gezamenlijke programma hebben bonden en organisaties hun eigen programma's; voor meer informatie bezoek de website van de betreffende organisaties.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019