Krant één week later

Krant één week later

Beste lezers,

In verband met een korte ziekenhuisopname van de opmaker van Manifest

zal de krant dit keer één week later verschijnen.

De krant valt dus op vrijdag 8 juli 2011 in plaats van op 1 juli bij u op de mat.

Met kameraadschappelijke groet,


Redactie Manifest