FNV: Samen in beweging voor gewoon goed werk!

Klik hier voor de PDF versie

De FNV staat voor werk met voldoende zekerheid, groei en respect: gewoon goed werk. Dat is harder nodig dan ooit! Zeker nu onze samenleving te maken heeft met tomeloze en kortzichtige bezuinigingen. Met nog meer onzekerheid, werkeloosheid en uitkeringen tot gevolg. Daarom laten we nu weten hoe wij het willen - in de bedrijven, in Den Haag en in Europa!

Wij vragen werkgevers en politiek om te erkennen dat de flexibilisering totaal is doorgeslagen en dat het nu om zekerheid gaat. Want alleen dan krijgen we meer vertrouwen in de toekomst. Bij crisistijd horen crisismaatregelen! Wij willen niet slopen maar bouwen aan een rechtvaardige en solidaire samenleving.

NU! FLEXIBILISERING TERUGDRINGEN

We willen gelijk loon en arbeidsvoorwaarden voor werkers met een tijdelijk contract. Volledige banen moeten niet opgeknipt worden in kleine banen of nul-urencontracten. En er moet meer doorstroom komen van flexibel naar vast werk.

NU! BANEN CREËREN

We willen dat de middelen om werk te stimuleren eerlijker verdeeld worden tussen jong en oud. Verder moeten we WW geld inzetten voor het behoud van werk, voor van-werk-naar-werk trajecten, en voor de herverdeling van werk. Daarom willen we zo snel mogelijk met overheid en werkgevers een werkgelegenheidsplan maken!

NU! HANDEN AF VAN WW EN ONTSLAGBESCHERMING

De WW moet overeind blijven! Juist nu zoveel mensen hun werk kwijtraken en lastig werk vinden. Ook geen aantasting van de ontslagbescherming, want dan raken nog meer, met name oudere, werkers hun baan kwijt!

NU! SCHIJNCONSTRUCTIES AANPAKKEN

Werkgevers moeten niet langer verplichtingen en cao afspraken kunnen ontduiken of via postbusfirma's in andere Europese landen werkers onderbetalen. We willen gelijk loon voor gelijk werk! En geen schijnzelfstandigheid meer: of je bent echte zelfstandige, of je moet gewoon in loondienst.

NU! REGELS HANDHAVEN

We willen betere handhaving van arbeidsvoorwaarden door de arbeidsinspectie, én een instantie die dat over de grenzen heen bewaakt. Er moet een meldings- en registratieplicht komen voor werkers uit landen buiten de EU. En vakbonden moeten toegang krijgen tot de werkvloer en informatie krijgen van werkgevers.

NU! BETER AANBESTEDEN

We willen dat werkgevers verantwoordelijk blijven als ze het werk aanbesteden. Dat betekent ook dat ze mede aansprakelijk zijn voor naleving van de regels, en dat werkers meegaan en dezelfde arbeidsvoorwaarden houden. Aanbesteding moet óók beoordeeld worden op kwaliteit en werkdruk, en niet alleen op prijs.

NU! AFSPRAKEN ARBEIDSBEPERKTHEID

We willen voor mensen met een arbeidshandicap afdwingbare afspraken bij werkgevers. Behoud van de sociale werkvoorziening en de regeling voor jonggehandicapten is essentieel. We accepteren geen werk onder het minimumloon en als dat ontdoken wordt, moet er een boete volgen.

NU! EEN GOED PENSIOEN

We willen een goede overbruggingsregeling voor mensen die nu al met vroegpensioen zijn en een AOW gat hebben. Jongeren moeten een volwaardig pensioen kunnen opbouwen en voor mensen met een klein pensioen willen we compensatie van koopkrachtverlies.

NU! GEEN NULLIJN AMBTENAREN, LERAREN EN WERKERS IN DE ZORG

Ook de overheid is een gewone werkgever waarmee we willen onderhandelen over ons loon. Als we vertrouwen terug willen krijgen zodat de economie weer gaat draaien, is een opgelegde nullijn een totaal verkeerde maatregel.

Doe mee!

Word lid!

BLIJF lid!

Voor jezelf, voor je collega's en voor Nederland. Alleen samen staan we sterk voor gewoon goed werk!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019