Leugens van de EU over de verkiezingen in Venezuela

Aan: Federica Mogherini - High Representative van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid / vicevoorzitter van de Commissie

Re: Verklaring van de High Representative namens de EU over de presidentiële en regionale verkiezingen in Venezuela, 22 mei 2018:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-presidential-and-regional-elections-in-venezuela/

Extract:

"Grote obstakels voor de deelname van politieke partijen van de oppositie en hun leiders, een onevenwichtige samenstelling van de Nationale Kiesraad, bevooroordeelde verkiezingsvoorwaarden, talrijke gemelde onregelmatigheden tijdens de verkiezingsdag, waaronder het kopen van stemmen, stonden eerlijke en rechtvaardige verkiezingen in de weg."

Dear Ms Mogherini,

Ik was lid van een ongeveer honderdkoppige kern van waarnemers van de Venezolaanse verkiezingen van 20 mei. We ontmoetten senior vertegenwoordigers van alle kandidaten en ondervroegen hen nauwgezet. We hebben een ontmoeting gehad met de president en twee vice-voorzitters van het Supreme Judicial Tribunal. We onderzochten het kiesstelsel in detail en observeerden op verkiezingsdag de stemprocedures in het hele land. We zagen niet alleen de verfijning van het stemsysteem, dat volgens ons hele collectief fraudebestendig is, maar ook dat elke fase, van de stemming zelf tot en met het vergelijken van de resultaten, hun verificatie en elektronische indiening plaatsvond in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de strijdende partijen. Wat betreft het melden van onregelmatigheden, zouden we graag voorbeelden willen zien, aangezien het rapportagesysteem uitzonderlijk rigoureus en fraudebestendig is. We betwijfelen of u enig bewijs hebt voor de bewering van de EU dat er "veel onregelmatigheden zijn gemeld".

We waren unaniem in de conclusie dat de verkiezingen eerlijk waren verlopen, dat de verkiezingsvoorwaarden niet bevooroordeeld waren, dat echte onregelmatigheden uitzonderlijk weinig en van zeer geringe aard waren. Er was geen stemaankoop omdat er geen manier is dat je een stem KAN kopen. De procedure zelf sluit elke mogelijkheid uit dat iemand weet hoe een kiezer zijn of haar stem uitbrengt; en het is onmogelijk - zoals we hebben geverifieerd - dat iemand meer dan eens stemt of dat iemand namens iemand anders stemt.

Kortom, de claims in uw persbericht zijn verzinsels van de meest schandelijke aard, gebaseerd op geruchten en niet op bewijsmateriaal en de EU onwaardig. Het is bekend dat de EU is uitgenodigd waarnemers naar de verkiezingen te sturen en weigerde dit te doen. GEEN van de kritiek in uw persmededeling van de EU is daarom gebaseerd op directe EU-waarneming ter plaatse. Ik zou dit graag met u bespreken en u of uw collega's in contact brengen met andere waarnemers - waaronder senior politici, academici, verkiezingsfunctionarissen, journalisten en ambtenaren uit veel verschillende landen, waaronder: Spanje, Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland , Duitsland, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Chili, Honduras, Italië, verschillende Caribische landen, Zuid-Afrika, Tunesië, China, Rusland en de Verenigde Staten (SIC).

Hoogachtend,

Jeremy Fox
Schrijver/Journalist - GB

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019