persbericht: De Friese Meren

De NCPN had zich gerealiseerd dat er een stevige verkiezingscampagne nodig zou zijn om een vertegenwoordiging in de nieuwe gemeenteraad te krijgen. Temeer omdat de inwoners van de twee andere fusiegemeenten niet die ervaring met de NCPN hebben zoals in Lemsterland. Het is gelukt; een zetel, bijna twee. Dat resultaat is vooral te danken aan de inzet van leden en sympathisanten en in de laatste dagen ook door de hulp van partijgenoten uit andere afdelingen. Velen in Lemsterland, zowel in Lemmer als de andere dorpen, hebben door het stemmen op de NCPN ervoor gezorgd dat ook in de nieuwe gemeenteraad straks het tegengeluid gehoord zal worden. Er staat de komende tijd veel op het spel. Dat de NCPN in Lemmer de partij met de meeste stemmen is geworden, is verheugend. Echter nog belangrijker is dat er verzet vanuit de bevolking tegen het a-sociale afbraakbeleid komt. Namens de NCPN bedank ik de leden en sympathisanten voor hun inzet en de NCPN-kiezers voor het geschonken vertrouwen. Dat vertrouwen zullen wij niet beschamen.

Rinze Visser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019