NCPN-afdeling Lemsterland ('De Friese Meren') haalt bijna 2 zetels bij tussentijdse verkiezingen in verband met schaalvergroting

De NCPN-afdeling was zich ervan bewust dat het niet gemakkelijk zou worden om in de nieuwe gefuseerde gemeente, waar de NCPN buiten Lemsterland nauwelijks aanhang heeft, een raadszetel te bemachtigen. De NCPN-campagne was er dan ook vooral op gericht om de inwoners van Lemsterland, en vooral van Lemmer, ervan te doordringen dat elke stem op de NCPN nodig was. Bij de bevolking werden vooral de rigoureuze afbraakplannen op sociaal gebied, door middel van folders en anderszins onder de aandacht gebracht en werd de bevolking opgeroepen de slopers niet zomaar hun gang te laten gaan. Dat heeft er mede toe geleid dat voor het eerst in de communistische geschiedenis van het plaatselijk communisme, in aantal stemmen, de NCPN de grootste van Lemmer is geworden. De uitslag liet zelfs zien dat met nog enkele stemmen meer er nog een tweede zetel voor de NCPN in de nieuwe gemeente had ingezeten. Politiek gezien is de uitslag een prachtige overwinning voor de NCPN!

De NCPN-afdeling bedankt haar trouwe aanhang, die in groten getale is opgekomen om op de NCPN te stemmen. Ook de leden en sympathisanten bedankt voor hun wekenlange inzet. Ook dank voor de hulp uit andere NCPN-afdelingen in de laatste dagen van de campagne. Krantenkoppen als 'laatste communist in Friesland ruimt het veld' kunnen ongedrukt blijven...

NCPN-afdeling Lemmer (De Friese Meren)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019