Toespraak NCPN op demonstratie in Aken

Nederland is volwaardig lid van de NAVO. Het land voerde gewillig alle opdrachten uit die het krijgt van hoger hand: de Verenigde Staten en de grotere landen in de Europese Unie. De samenwerking tussen de NAVO, geleid door de Verenigde Staten en de Europese EAD is innig. De NAVO ontwikkelt zich echter steeds meer tot een wereldwijde organisatie van westers georiënteerde industriële landen.

akenneder.jpg
Peter las de NCPN-verklaring voor

Doel wordt steeds meer het veiligstellen van de aanvoer van grondstoffen voor de westerse landen. Doel is de bevoorrading van de westerse bedrijven veilig te stellen. Daartoe kunnen militaire middelen worden ingezet. Het gaat om moderne roofridders. Het gaat niet om bescherming van mensenrechten, vredestaken of bestrijden van terrorisme, maar om het opruimen van hinderlijke regeringen die de belangen van het grootkapitaal in de weg staan. Regeringen die een eigen autonome koers wensen te varen. Militaire interventies dienen met name dit doel.

Het is daarom uiterst naïef, zoals in Nederland de SP doet, om steun te verlenen aan “een krijgsmacht die zich niet achter de dijken terugtrekt, maar een die in staat is een bijdrage te leveren aan het versterken van de internationale rechtsorde”. Hiermee wordt de deur wagenwijd opengezet voor militaire interventies overal waar westerse belangen haaks staan op de belangen van de lokale bevolkingen.

Alhoewel de Socialistische Partij zegt tegen de NAVO te zijn blijft deze stellingname al jaren bij een oproep tot een 'indringend openbaar debat over de taken en de toekomst van de NAVO. Een pad naar de opheffing wordt niet beschreven. Dit is des te gevaarlijker waar de vraagstukken van vrede en veiligheid in Europa nauwelijks steunen op democratische legitimiteit. Waar de democratische controle op besluitvormingsprocessen in de Europese Unie toch al mager is, geldt dat met name voor de Europese buitenland- veiligheidspolitiek . Er bestaat feitelijk geen democratische controle op deze politieke terreinen.

Daarom blijft slechts een politieke positie over:

Dank u wel.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019