Dit akkoord is niet af


12 april 2013 (van http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/persberichten/dit_akkoord_is_niet_af)

Abvakabo FNV is blij dat in het akkoord dat donderdag is gesloten, de doorgeslagen flexibilisering wordt teruggedrongen. Dat is goed nieuws, ook voor onze achterban: geen nuluren-contracten meer in de zorg. De nullijn voor overheid en zorgpersoneel is voorlopig van tafel. De FNV is effectief in beweging, dit is het resultaat van de inspanningen en acties van leden.

Dit akkoord is niet af

Mensen ontslaan wordt in 2016 goedkoper voor werkgevers en daarmee wordt de positie van de werknemers verzwakt. De duur van de WW blijft niet voor iedereen overeind. Deze verslechteringen waren eerder voor het FNV Ledenparlement niet bespreekbaar. Dat weegt voor ons zwaar.

Onze arbeidsgehandicapten kunnen rekenen op deelname aan de arbeidsmarkt, maar de aanscherping van de keuringen verontrusten ons. De bezuinigingen en de kortingen van 2013 op de pensioenen gaan onverminderd door, dit raakt oud en jong.

Ook voor de 100.000 thuiszorgmedewerkers die met ontslag worden bedreigd, regelt dit akkoord niets. Door de aanbestedingen straks ook in andere delen van de zorg, dreigen ook daar verslechteringen op te treden. De nullijn is nog niet definitief van de baan. Dit raakt een groot deel van onze leden.

Corrie van Brenk, Voorzitter Abvakabo FNV:
"voor ons is dit akkoord niet af. Wij willen dat het kabinet met ons goede afspraken maakt over de zorg. Verder zijn wij heel benieuwd naar de reactie van het ledenparlement."

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019