Aardgaswinning: Eerst de mensen, niet de winst!!

Uit de reacties van het kabinet en de NAM op de aardschokken in Groningen blijkt overduidelijk: de belangen van de bevolking zijn ondergeschikt aan die van het geld, het Kapitaal, de grote ondernemingen! Wat goed is voor de bedrijven blijkt ook in Groningen niet in het voordeel van de werkende bevolking!

Minister Kamp wil eerst de resultaten van onderzoek afwachten voordat hij maatregelen neemt om de kans op aardschokken te verminderen. Dus hij maakt geen keuze vóór bezorgde bevolking in Groningen om eerst de productie van aardgas te verminderen en vervolgens onderzoek te starten. Neen, hij heeft meer respect voor 'lopende contracten' van gasleveranties aan het buitenland, waardoor pas voorjaar 2014 eventuele reductie kan worden overwogen. De resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van aardschokken door gaswinning voor de bevolking worden pas begin december verwacht. Maar Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten dat de gevolgen voor leidingen en dijken wel eerder bekend zullen zijn!

Duidelijker kan het niet: eerst de belangen van de multinationals (contracten), dan nog eens die van de ondernemingen (dijken en leidingen) en dan pas die van de bevolking!

Nederland is de vijfde gasleverancier van de wereld. In de Europese Unie zelfs de tweede, na Noorwegen. De helft van de jaarlijkse productie wordt geëxporteerd. Wie verdienen aan het aardgas?

In de eerste plaats de NAM, die het opspoort en uit de grond haalt. De NAM is de helft eigendom van de Shell en voor de andere helft van Exxon Mobil: oliemultinationals dus! Shell maakte in 2011 bijna 24 miljard euro winst, Exxon Mobil 31,5 miljard!

In de tweede plaats verdient de Gasunie aan het gas. Maar sinds 2005 de Gasunie zich alleen met transport en opslag bezighoudt en de handel en levering in gas overlaat aan GasTerra vloeien de belangrijkste opbrengsten naar GasTerra en haar aandeelhouders: de Nederlandse Staat, Shell en Exxon Mobil. In 2011 maakte GasTerra ruim 4 miljard winst. Via belastingen op bedrijfsresultaten ontvangt de staat indirect nog inkomsten uit het gas.

De werkgelegenheid in de provincie Groningen is al decennia een probleem. Daarom stelde de CPN bij de ontdekking van het gasveld bij Slochteren de eis van nationalisatie van het aardgas. Dat zou de beste garantie zijn dat de aardgasbaten ten goede kwamen aan de bevolking in de regio, mede door investeringen in werkgelegenheidsprojecten. Dit is nooit gebeurd. Het gevolg is dat vooral Oost- en NO-Groningen al jarenlang door vertrek op zoek naar werk met een afnemende bevolking heeft te maken. Deze bevolkingskrimp zal volgens berekeningen tot 2030 nog eens 10% bedragen. In Winschoten zal de bevolking zelfs dalen met 19% en Delfzijl 30%.

Hoewel de koppeling van de aardgasprijs aan de olieprijs steeds meer wordt losgelaten is de export van aardgas nog steeds van groot belang voor het handelsoverschot van Nederland. In 2011 hebben de olie- een aardgasbaten de staat een kleine 12 miljard euro opgeleverd. In Nederland verdwijnen deze miljarden grotendeels in de staatskas en gaan op in de miljoenennota. In Noorwegen daarentegen vloeien de gasopbrengsten in een fonds. Dat omvat nu al 500 miljard waarvan alleen de rendementen op de staatsbegroting verschijnen. Sinds het kabinet Rutte 1 het Fonds Economische Structuurversterking afschafte vloeien zelfs alle aardgasbaten in de staatskas.

De recente aardschokken hebben nogmaals scherp aangetoond dat het beleid in de eerste plaats niet het belang van de werkende bevolking dient, maar kapitalistische ondernemingen! Dit beleid moet om. De mens eerst, niet de winst!! Daarom stelt de NCPN de volgende eisen:

  1. Onmiddellijke reductie van de gaswinning in afwachting van resultaten onderzoek naar de gevolgen en het voorkomen van aardschokken, schade en naar verhoging veiligheid.
  2. Hogere belastingheffing op winst uit gaswinning, -transport en handel
  3. Vorming van een Sociaal en Economisch Structuurfonds uit exploitatie aardgas
  4. Financiering uit dit Fonds van:
    • onderzoek naar structurele beperking schade door gaswinning en verhoging veiligheid
    • herstel schade door aardgaswinning en preventieve versterking van constructie gebouwen in risicogebied
    • scheppen van structurele werkgelegenheid in (Oost-)Groningen

Voor inlichtingen en reacties NCPN Groningen
Hans Heres, tel. 0597521712 (na 18.00 uur)
Ineke Meijer, tel. 0651257486

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019