en socialisme door!

Honderd jaar na de oprichting van de Communistische Internationale gaat de strijd voor vrede en socialisme door!

Appél van de 21ste Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiders Partijen

De 21ste Internationale Bijeenkomt van Communistische en Arbeiders Partijen (IBCAP, ook bekend onder de Engelse afkorting IMCWP) heeft na vier jaar wederom plaatsgevonden in Turkije, deze keer in Izmir, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de KKE en de TKP. De 137 deelnemers, vertegenwoordigers van 74 partijen uit 58 landen, uitten hun kameraadschappelijke dankbaarheid aan beide partijen voor het nemen van deze verantwoordelijkheid.

Dit jaar is het 100-jarig jubileum van de oprichting van de Komintern. We waren getuige van vele situaties die keer op keer het belang bewijzen van de solidariteit en de gedeelde strijd van communistische partijen, en het belang van de eenheid van revolutionaire inspanningen om het kapitalisme als destructief wereldsysteem zonder toekomst te overkomen.

Miljoenen mensen over de gehele wereld kampen met rechteloosheid en steeds grotere problemen, zoals armoede, werkeloosheid, vluchtelingen en migratie, die het gevolg zijn van een historisch achterhaald sociaal systeem. Het verscherpen van de klassentegenstellingen en de inter-imperialistische competitie zijn het resultaat van ontwikkeling die gebaseerd is op de winstcriteria van monopolies en uitbuiting.

The tegenstelling tussen arbeid en kapitaal verdiept zich en het uitbuitende, onderdrukkende en agressieve karakter van het kapitalisme neemt toe. Het is de arbeidersklasse die de lasten moet dragen, zoals altijd.

Competitie, oorlogsgebieden en spanningen groeien als gevolg van imperialistische agressie. De toenemende militaire acties, agressie, destabiliserende operaties, sancties en blokkades worden bevorderd door de imperialistische machten, met hoofdrollen voor de VS en andere krachtige kapitalistische machten binnen de EU. De druk van de NAVO op lidstaten om hun militaire uitgaven te verhogen, verhoogde uitgaves aan nucleaire wapens en ruimtevaartprogramma’s voor militaire doeleinden, plannen om een “Europees leger” te vormen, militaire oefeningen en trainingen, zijn niet gericht op het creëren van veiligheid en vrede in de wereld, maar zijn toegespitst op de belangen van monopolies en het opleggen van imperialistische overheersing over de volkeren van de wereld.

De natuur wordt geplunderd voor de hebzucht naar winsten van de monopolies, zoals met de recente vernietiging in het Amazoneregenwoud in het belang van het kapitalisme. Miljoenen mensen hebben geen toegang tot schoon, drinkbaar water; een derde van de wereldbevolking is in verstoken van standaard hygiënische faciliteiten; natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, en orkanen veranderen in plagen met ernstige gevolgen voor maatschappij en milieu.

Doordat de wetenschappelijke en technische verbeteringen door het kapitaal worden toegeëigend hebben ze een vernietigend perspectief in plaats van de vooruitgang van de mensheid te dienen. De immense mogelijkheden gecreëerd door de voortgang van wetenschap en technologie om de grote problemen van de wereld op te lossen, kunnen alleen gebruikt worden ten voordele van de mensheid onder de leiding van de arbeidersklasse. Het socialisme is niet alleen een essentiële noodzakelijkheid, maar ook de enige oplossing voor de ecologische nachtmerrie.

Ondanks de moeilijkheden, reageren de arbeiders- en volkskrachten tegen de aanval van het kapitaal. Zij organiseren stakingen en andere strijd op de werkvloer, het volk verzet zich tegen bezetting en imperialistische dreigingen en interventies, en er is strijd voor de verdediging van democratische rechten.

De ontwikkelingen in Azië en de regio van de Stille Oceaan zijn alarmerend. Door gebruik te maken van de al bestaande geschillen en conflicten tussen landen over verschillende kwesties, proberen de VS en andere landen de vrede en stabiliteit van deze regio te verstoren. Deze situatie vraagt om verenigde inspanningen van het volk om samen te werken om de huidige situatie te overwinnen met vreedzame middelen. De soevereine rechten van alle landen en internationale wetten moeten gerespecteerd worden.

De IBCAP wijst voornamelijk op de agressie van het Amerikaanse imperialisme en zijn bondgenoten in de Perzische golf, die een erg gevaarlijke situatie creëren voor de bevolking in de regio en de rest van de wereld. We veroordelen volledig de dreigementen tegen Iran. Onder deze omstandigheden is het nodig om de internationale solidariteit te versterken tussen communistische partijen en klassengeoriënteerde arbeidersorganisaties, sociale- en progressieve bewegingen, bewegingen van arme boeren en landarbeiders, die de verantwoordelijkheid hebben om het verzet en de strijd van de werkende mensen te leiden.

De deelnemers uitten ook hun solidariteit met de volkeren van Turkije en Griekenland en de communisten in beide landen, die worstelen onder complexe omstandigheden aangezien de situatie in de oostelijke mediterrane regio de vrede bedreigt. De escalerende spanningen tussen Turkije en vele andere landen in de regio, vooral als het gaat om de interventie binnen de EEZ (exclusieve economische zone) van Cyprus in strijd met internationale wetgeving over het recht om energiebronnen in de Middellandse Zee uit te baten, kan leiden tot een militair conflict – dat niet alleen de bevolking in de regio zou raken, maar een veel groter gebied. De communistische en arbeiderspartijen zullen zich inspannen om hun plicht te vervullen om de vrede in de regio te beschermen, om de gemeenschappelijke actie en vriendschap van de volkeren te versterken tegen kapitalistische uitbuiting in elk land en tegen de belangen van de monopolies en imperialistische machten.

De 21ste IBCAP roept op tot convergente en gemeenschappelijke acties en solidariteit:

Wij, de communistische en arbeiders partijen die deel hebben genomen aan de 21ste Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiders Partijen uitten oprecht onze dank aan al onze kameraden die geholpen hebben deze bijeenkomst te organiseren. Ten slotte begroeten we alle communistische partijen die het 100-jarig jubileum van hun oprichting zullen vieren.

Leve het proletarisch internationalisme!

Leve de revolutie en het socialisme!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019