'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>download

Uitnodiging Stichting Spanje 1936-1939

Beste vriendinnen, vrienden en belangstellenden,

Het jaar 2018 was voor de Stichting een heel droevig jaar.

Onze voorzitter Giny Klatser, die als echtgenote van een Brigadist (Leo Klatser) al vanaf de onthulling van het monument bij de herdenking betrokken was, overleed op 26 juni 2018. Zij werd 90 jaar. Ze was zeer gemotiveerd om de nagedachtenis van de strijd van de Brigadisten in Spanje levend te houden.

Ruim een maand later op 2 augustus 2018 moesten we ook afscheid nemen van onze secretaris,

Rien Dijkstra, zoon van een Brigadist (Rients Dijkstra). In de 4 jaar dat hij bij de Stichting betrokken was, heeft hij de bijdrage van de Nederlanders aan de strijd van de Republiek tegen Franco in de Spaanse Burgeroorlog weer op de kaart gezet.

Beide bestuursleden zijn we veel dank verschuldigd.

Toen Hetty van der Hall als enige bestuurslid overbleef, is zij z.s.m. op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Gelukkig zijn er inmiddels 3 personen bereid gevonden in het bestuur van de Stichting plaats te nemen.

Het zijn: Cristina Ruiz Espinosa, Denise Grobben en Gijs Mulder.

Wij hebben ons in de afgelopen periode vooral bezig gehouden met de praktische zaken, zoals de website, binnenkomende emails en de voorbereiding van de Herdenking. In toekomst zullen we met anderen die aan hebben gegeven de werkzaamheden van de Stichting te willen ondersteunen, vooral de bekendheid van de Burgeroorlog onder de jongere mensen veel aandacht geven.

De jaarlijkse herdenking zal dit jaar plaatsvinden op 8 mei 2019 van 11.00 - 12.00 in het schoolgebouw van de Nieuwe Havo, Buiksloterweg 85 en bij het nabijgelegen Spanjemonument bij het Plein Spanje '36 - '39 in Amsterdam. De Inloop is vanaf 10.30 u.

Het programma zal o.a. bestaan uit diverse sprekers waaronder een wethouder van B&W Amsterdam, Yvonne Scholten, journaliste en iniator van de website Spanjestrijders.nl en Pim Ligtvoet, hij zal iets vertellen over het pas uitgekomen boek "de Zaanse Spanjestrijders". Verder zal er een bijdrage zijn van Coro Acanto, Met de verdere invulling van het programma zijn we nog bezig.

Aan het einde van het programma (rond 12:00 uur) zullen we gezamenlijk naar het monument aan de overzijde gaan voor de krans- en bloemlegging en aansluitend 1 minuut stilte houden.

Na afloop zal er een lunch klaar staan Om een idee te krijgen hoeveel personen bij de lunch aanwezig zullen zijn verzoeken wij u om u aan te melden via email spanje3639@gmail.com of schriftelijk bij Hetty van der Hall, Zeezigt 11 , 1111TJ Diemen.

Wij zouden het op prijs stellen als u hiervoor een kleine bijdrage zou willen overmaken op rekeningnr. NL96INGB0006696045 t.n.v. Stichting Spanje 1936-1939 te Diemen. Tevens is het mogelijk om uw bijdrage in de bij de herdenking aanwezige collectebus te doen.

Uw aanwezigheid bij de herdenking wordt zeer op prijs gesteld
Met vriendelijke groet,
Stichting Spanje 1936-1939
Hetty van der Hall-Hordijk
Cristina Ruiz Espinosa
Denise Grobben
Gijs Mulder

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019