download

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 NCPN

Het partijbestuur van de NCPN feliciteert Willem Gomes (afdeling Heiloo) met de behaalde zetel.

Ondanks de recente schaalvergroting van Lemmer/Lemsterland naar de Fryske Marren behaalde de NCPN in Friesland een prachtig resultaat en ging van één naar twee zetels!
Het partijbestuur feliciteert onze Friese Kameraden en in het bijzonder Rinze Visser van harte.