Staking basisonderwijs op do. 5 oktober

201710onderwijs1.jpg 201710onderwijs2.jpg

De onderwijzeressen/onderwijzers in het basisonderwijs staken een hele dag!

PO, primair onderwijs, in actie is de initiatiefnemer van de Landelijke staking.
Zij en onderwijsondersteunend personeel eisen hogere lonen en meer arbeidsplaatsen.
Vanaf 13.00 uur is er een grote stakingsbijeenkomst in het Zuiderpark in Den Haag.
De NCPN afdeling Twente is het hier helemaal mee eens ondersteunt deze actie.
Jij ook? Vertel het door.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019