Ingezonden: Houding van FNV-leiding tav. Pensioennota

Geachte redactie,

Hierbij ontvangt u een 'Open Brief' die een dertigtal kaderleden van FNV-Senioren in 'Zuidwest' vandaag hebben vastgesteld en gestuurd naar de voorzitter van FNV Han Busker. In die brief uiten ze hun ernstige verontrusting over de berichten in de media van reeds vergevorderde plannen het pensioenstelsel ingrijpend te wijzigen.

Wij zijn zeer bezorgd over de toegeeflijke houding die zij bespeuren bij de FNV-leiding (en werkorganisatie FNV) tegenover de plannen tot herziening van het stelsel. De kaderleden stellen vast dat dit standpunt lijnrecht ingaat tegen het beleid met betrekking tot het pensioenstelsel van FNV dat is vastgelegd in de Pensioennota 'Samen delen, een sterke keuze', uitwerkingen daarvan in de notitie 'Toekomstbestendigheid Pensioenen' en moties hieromtrent aangenomen door het Ledenparlement van FNV.

Wij vragen dan ook met klem aan Busker om samen vakbondsmacht op te bouwen in Nederland, waartoe de kaderleden al de eerste stappen hebben gezet, tegenover die krachten in en buiten Nederland die het pensioenstelsel fundamenteel willen veranderen.

Voor nadere informatie over dit initiatief kun u terecht bij:

Jan Ilsink
tel. 070 3603350
email: jan.ilsink@ziggo.nl

Cor Minnaard
tel. 06 41039192
email: c.minnaard@ziggo.nl

Paul Vermaseren
tel. 010 5121208
email: paul@vermaseren.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019