Stemadvies van Sectorraad Havens met betrekking tot Sociaal Akkoord AOW/PENSIOENDe NCPN steunt deze verklaring van harte en zal binnenkort met een eigen oproep komen om het akkoord af te wijzen. Het akkoord is ondemocratisch tot stand gekomen en betekent een aanzienlijke verslechtering van het pensioenstelsel.

Het akkoord is bijna helemaal in het voordeel van de werkgevers en de overheid. Het gaat om een fundamentele wijziging van het stelsel, waarbij de kosten van de toename van de periode van pensionering doordat mensen ouder worden geheel wordt afgewenteld op de werknemers en gepensioneerden. Langer leven betekent volgens dit akkoord: langer werken!

Het beleggersrisico wordt helemaal bij de gepensioneerden gelegd. Met dit akkoord heeft de FNV-leiding de bonden en leden voor het blok gezet met als enige motief dat men de politiek voor wilde zijn met een voorstel. Alsof de vakbeweging niet meer kan knokken. Alsof alle komende verslechteringen alleen nog middels onderhandelaarsakkoorden kunnen worden afgedaan. Alsof toegeven vooraf de enige weg is die kan worden bewandeld.

Handen af van het pensioenstelsel.

Pensioenleeftijd ongemoeid laten.

Maak gebruik van je democratisch recht om dit akkoord af te stemmen!

Rotterdam, 17 juni 2010

De Sectorraad Havens, bijeen in haar vergadering heeft uitgebreid het Sociaal Akkoord besproken.

De Sectorraad Havens constateert dat;

De Sectorraad Havens concludeert dat;

Gezien de constateringen en de conclusies kan de Sectorraad Havens niets anders doen dan een negatief stemadvies uit te brengen en roept haar achterban direct op om gebruik te maken van de mogelijkheid om te gaan stemmen en tegen dit Sociaal Akkoord te stemmen. Zie hiervoor op http://www.fnvbondgenoten.nl/referendum. Stemmen kan vanaf 18 juni tot en met 30 juni.

Met vriendelijke groet,

Sectorraad Havens
Voorzitter: Ed Andriessen
Secretaris: Koen Keehnen

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019