1 Meiviering Twente, een strijdbaar Cubaans feest!

1meitw13-1.jpg 1meitw13-2.jpg

Door Marco Hanekamp

Enschede- De 1 meiviering stond dit jaar in het teken van Cuba en internationale solidariteit. Het was een zeer geslaagde en strijdbare feestavond. De bijeenkomst, gehouden bij het Forum café by La Cucina, in Enschede, is bezocht door tenminste 70 à 75 belangstellenden. Op grote schermen in de zaal, werden foto's van eerdere acties en bijeenkomsten van de NCPN vertoond.

Welkomstwoord

Corry Westgeest, afdelingsvoorzitter NCPN Twente, opende de bijeenkomst, door alle aanwezigen welkom te heten. In het bijzonder onze gasten van de, speciaal voor deze gelegenheid uitgenodigde, delegatie rond de ambassadeur van Cuba en de DKP in Duitsland die onze bijeenkomst altijd trouw bezoeken. Corry Westgeest benadrukte het belang van de 1 meiviering en ze gaf aan dat er elders in het land ook 1 meivieringen en demonstraties aan de gang zijn. Verder merkte Westgeest op dat de dag van de arbeid een dag is van strijd voor loon, werk, vrede en socialisme. Veel mensen zijn door de crisis van het kapitalisme in de problemen geraakt. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de stijgende werkloosheid en de daling van de inkomens. Vanavond gaat het hier niet over. Hiervoor organiseren we, als NCPN, nog een aparte avond, waarvoor belangstellenden zich kunnen intekenen (zie onderaan dit artikel). Vanavond is het thema: socialisme op Cuba en de strijd die de Cubanen daarvoor leveren. "Het socialisme is de enige manier om de problemen die door het kapitalisme veroorzaakt worden, op te lossen", voegt Westgeest er nog aan toe. Na het welkomstwoord werd het Enschedese 1 mei-lied ingezet door het gelegenheidtrio "Hard en Vals".

Cubaanse ambassadeur

Als gastspreekster was de ambassadeur van Cuba, mevrouw Zelmys María Domínguez Cortina, uitgenodigd. In haar betoog gaf ze aan, dat 1 mei een belangrijke dag is voor duizenden mensen op Cuba, en dat de mensen aldaar de macht hebben in het congres en parlement. De Verenigde Staten hebben altijd gedacht dat Cuba hun eigendom was (in een ver verleden was dit ook zo). "Socialisme bestaat nog op Cuba, ook sinds de val van de Sovjet-Unie, al had men gehoopt dat Cuba net als een aantal andere landen zou vallen", aldus Domínguez Cortina.

Revolutie

Toen, in 1959, de revolutie uitbrak op Cuba, was er een gebrek aan van alles en nog wat. Hierbij moet gedacht worden aan goede gezondheidszorg, enzovoort, aldus de ambassadeur. De Cubanen zijn constant in gevecht tegen de blokkade die is opgeworpen door de VS. "De VS hebben altijd het echte socialisme de nek om willen draaien", voegde Domínguez Cortina eraan toe. Ook haalde zij de Cuba-crisis van 1962 aan. Toen de VS een invasie hadden gepland in dit land. Intern is ook geprobeerd om op allerlei manieren sabotage te plegen. Recentelijk heeft men nog een cyberaanval uitgevoerd op Cuba.

Moeilijke tijden en steun van de bevolking

Vooral de jaren '90 waren een moeilijke tijd voor Cuba, aldus Domínguez Cortina. Cuba, dat veel handelsbelangen had in de Sovjet-Unie, kwam in de problemen toen de Sovjet-Unie instortte. "Maar waarom hebben we die crisis overleefd"?, vroeg de strijdbare ambassadeur zich af. Het antwoord hierop luidt: de bevolking van Cuba heeft de revolutie en het Cuba-project altijd gesteund. Er worden op Cuba, via alle uithoeken van het land, allerlei onderwerpen ter discussie gesteld en de aanbevelingen worden gebundeld en verstuurd naar het congres. Deze worden dan teruggekoppeld en aangenomen. Een van de gevolgen hiervan is, dat sommige staatsonderdelen worden gesplitst. Zo is de productie van suiker, van het ministerie van suiker, overgedragen aan het bedrijfsleven en zijn er een aantal ministeries opgeheven. Op deze manier werd de maatschappij effectiever aangestuurd, volgens de ambassadeur.

Strijd tegen agressie en blokkade VS

Alle hervormingen zijn weliswaar belangrijk, maar het belangrijke is, volgens Domínguez Cortina, de strijd tegen de blokkade en de agressie van de VS, jegens Cuba. De Cubanen hadden gedacht en gehoopt, dat het onder Obama wel beter zou gaan. Niets was echter minder waar, want ook Obama ging onverminderd door met de sancties tegen Cuba. Zo bleven ook de sancties in stand, met betrekking tot het drijven van handel met "de vijand". Deze maatregel was al afgekondigd in de Tweede Wereldoorlog. Slechts een enkele maatregel van Bush werd teruggedraaid. Landen die handel drijven met Cuba, krijgen te maken met maatregelen van de VS. Er zijn echter wel organisaties (ook in Europa) die wel zaken doen met Cuba. Wie op Cuba is, kan geen gebruik maken van creditcards die zijn verbonden aan Amerikaanse banken. Ook een van de ziekelijke maatregelen van de VS.

Solidariteitslied

Na de toespraak van Zelmys Maria Domínguez, was het tijd voor het Solidariteitslied "Voorwaarts en niet vergeten". Dit werd dan ook ingezet door "Hard en Vals".

Zaaldiscussie

Naar aanleiding van de toespraak van de Cubaanse ambassadeur, ontstond er een interessante discussie in de zaal. Daarin kwam onder andere naar voren, dat de VS geen medicijnen, waar de VS het monopolie op hebben, exporteren op Cuba. Op de vraag, of het overdragen van sommige overheidsdiensten naar het bedrijfsleven, geen ondermijning is van het systeem op Cuba, antwoordde Domínguez Cortina dat dit niet het geval is. Verder kwam naar voren, dat andere landen in Latijns-Amerika de banden met Cuba hadden verbroken, maar dat Cuba desondanks toch nog contacten heeft met meer dan 170 landen. Bovendien worden vanuit Cuba zelf zelfs studenten geholpen in de VS. Hiervoor volgde een donderend applaus. Landen die olie willen verkopen, aan Cuba, leiden verlies, vanwege de sancties van de VS. Ook kwam vanuit de zaal de vraag, hoe het mogelijk is, dat Cuba al die hurricanes overleeft. Het antwoord van de ambassadeur hierop was, dat er op Cuba een prima organisatie is die de problemen rond deze hurricanes in goede banen kan leiden.

Free the Five

Sinds 1998 zijn 5 Cubanen in de VS in de gevangenis gezet, omdat zij wilden onderzoeken of er vanuit Florida, terroristische aanslagen zouden worden gepleegd. Een vreemde gang van zaken, aangezien men juist wilde voorkomen dat er aanslagen werden gepleegd. Duidelijk is, dat de FBI achter deze dreiging zat en achter de gevangenneming van de 5 Cubaanse helden.

Geloven op Cuba

Op Cuba geldt vrijheid van geloof. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. Dat verklaart onder andere dat Cuba ook goede contacten heeft gehad met Paus Johannes Paulus II. De Katholieke kerk is een belangrijk onderdeel in de Latijns-Amerikaanse samenleving.

Swingend de pan uit

Voordat de avond werd besloten met de internationale (elk in zijn eigen taal), gaf de band Chilangos Habaneros acte de présence. Zij brachten heerlijke Latijns-Amerikaanse muziek ten gehore. Er werd volop gedanst. Ook Zelmys Maria Domínguez deed vrolijk en strijdbaar mee en verzorgde zelfs een solo-optreden, met het lied "Guantanamera".

Media-aandacht

De 1 meiviering van de afdeling Twente trok ook de aandacht van de (regionale) media. Zo is de bijeenkomst aangekondigd in de plaatselijke krant en Huis aan Huisblad van Enschede en is Corry Westgeest, de middag voorafgaand aan de bijeenkomst, geïnterviewd door TV Enschede. Een eerdere toezegging van RTV Oost werd later afgezegd. Zij kozen er uiteindelijk helaas voor om, iemand van de neo-liberale PvdA te vragen. Na een klacht hierover hebben zij wel onze bijeenkomst aangekondigd. Naast de gebruikelijke media is er ook driftig gebruik gemaakt van de digitale media. Dit leverde een publicatie op de site Twente Journaal, veel reacties op twitter en facebook en nieuwe bezoekers!

Vervolgdiscussie

Belangstellenden die met de NCPN verder willen praten, over zaken die vanavond niet aan bod zijn gekomen, kunnen zich opgeven voor de algemene discussie. Dat kan bij het afdelingssecretariaat: ncpn.twente@worldmail.nl en tel: 053 4763881.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019