1 Meiviering in Bergen op Zoom

1meibra13-154945.jpg 1meibra13-204329.jpg 1meibra13-210014.jpg 1meibra13-210313.jpg 1meibra13-210743.jpg 1meibra13-210931.jpg 1meibra13-211036.jpg

De 1 meiviering in Bergen op Zoom werd door ongeveer 65 mensen bijgewoond. Het thema was 'nieuwe armoede'. 's Middags stond het 1 Meicomité in het centrum van de stad met kramen. Daar zijn veel folders uitgedeeld en werd informatiemateriaal verstrekt. Het avonddebat met het forum was dynamisch en strijdbaar. Met name door interventies van de vele aanwezige NCPN'ers. In het forum zaten een gemeenteraadslid van de PvdA, twee maatschappelijk werkers en een bestuurder van de FNV. Met name deze bestuurder, Celil Coban, stelde zich kritisch op. Hij stelde voor een vervolgoverleg te organiseren. De conclusie was dat wij ons niet moesten beperken tot het beschrijven van de 'nieuwe armoede', maar vooral een gezamenlijke inzet moesten doen om vanuit links/progressief Bergen op Zoom invloed uit te oefenen op de plaatselijke politiek om de armoede te bestrijden.

Afgesproken is dat het '1 Meicomité Bergen op Zoom' over twee weken bij elkaar komt en de uitkomsten van het debat omzet in het formuleren van maximaal 10 actiepunten waarmee de plaatselijke politiek de armoede kan bestrijden. Vervolgens zullen deze punten naar de fracties van de gemeente worden gestuurd. De partijen die deel uitmaken van het '1 mei comité Bergen op Zoom' zouden dan deze punten moeten opnemen in hun verkiezingsprogramma's. Immers, volgend jaar zijn er gemeentelijke verkiezingen.

Gezien de harmonieuze samenwerking tussen de verschillende partijen en de FNV bij het organiseren van de 1 Meiviering in Bergen op Zoom, is afgesproken om deze positieve ervaring door te geven aan de landelijke organisaties om in de toekomst de samenwerking op te schalen naar het landelijk niveau.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019