groningen1.jpg
Groningen

1 mei vieringen

Manifest plaatst hieronder een viertal verslagen van 1 mei vieringen, verspreid over het land. Van de bijeenkomst in de stad Groningen tonen we alleen een foto. De bijeenkomst was succesvol en strijdbaar. In Amsterdam was de NCPN met een kraampje aanwezig op het Beursplein waar een paar honderd mensen de Dag van de Arbeid vierden. Ook in Enschede en Bergen op Zoom vonden geslaagde bijeenkomsten plaats.

Amsterdam

ams2.jpg amsterdam1.jpg ams3.jpg

Het motto van de viering in Amsterdam was 'Tegen bezuinigingen - voor een sociaal beleid!' Er was een lange reeks sprekers en het Beursplein stond vol met kraampjes van de deelnemende organisaties. Diverse vertegenwoordigers van groepen, organisaties en partijen stelden het kabinet Verhagen, Rutte, Wientjes aan de kaak.

Sinds vorig jaar staat de actie centraal, de successen van de schoonmakers en andere strijdbare groepen worden op 1 mei in Amsterdam terecht centraal gezet.

FNV-bestuurder-organizer Herrie Hoogenboom, stond aan de wieg van dit initiatief. Hij liet ook duidelijk van zich horen: "Ik vind dat wij op dit ogenblik op alle fronten het initiatief overlaten aan de lieden die van mensen stelen, die van mensen jatten, die ze onderdrukken, die hun mens-zijn in de weg staan. We leven in een tijd waarin bommen worden gegooid in naam van de vrijheid, in naam van ons allen. We leven in een tijd waarin een rechts kabinet, gesteund door fascisten, onze rechtsstaat aan het afbreken zijn." Hij riep op vooral de handen uit de mouwen te gaan steken. Aan die oproep werd onmiddellijk voldaan toen een aantal brandweerwagens, met loeiende sirenes - en expres een paar minuten te laat - toonden dat bezuinigingen niet zullen worden aanvaard. De woordvoerder van de brandweer, Theo de Boer, maakte duidelijk dat 5 minuten te laat aankomen, als gevolg van de bezuinigingen, fataal kunnen zijn. De actie onderstreept met name dat alleen door georganiseerde strijd van de werkende klasse de golf aan bezuinigingen kan worden gestopt.

Bergen op Zoom

Alejandro de Mello/NCPN-afdeling Noord-Brabant zet de laatste viering in een historische context. In Bergen op Zoom bestaat al heel lang de traditie van 1 mei-vieringen. Het VCN en later de NCPN hebben vanaf de jaren 80 jaarlijks het initiatief genomen en er de verantwoordelijkheid voor gedragen. Linkse partijen en de vakbonden werden een paar maanden van tevoren bij elkaar geroepen om de 1-mei viering vorm te geven. De samenstelling van het organisatiecomité, het programma, een analyse van de actualiteiten, de plaatselijke politieke verhoudingen zijn vaak aanleiding geweest voor scherpe uitingen van de verschillende meningen en zelfs uitsluiting. Zo heeft de SP vaak niet deelgenomen vanwege de participatie van de PvdA en de PvdA op haar beurt trok zich wel eens terug vanwege de aanwezigheid van de NCPN. De verschillen in visie van de partijen rondom het ingrijpen door de NAVO destijds in Joegoslavië naar aanleiding van het conflict in Kosovo heeft geleid tot de uitsluiting van de NCPN uit de 1-mei comité.

De 1-mei viering is in de daaropvolgende jaren verwaterd tot een besloten bijeenkomst van de PvdA, soms een flyer-actie van de SP en een bijeenkomst van de NCPN met een te gering bereik van publiek. Vanuit de vakbonden is het niet bekend of er iets georganiseerd werd gedurende die jaren.

Sinds een jaar of vijf werken de Brabantse communisten weer hard aan om de 1-mei viering de dag te laten zijn die het behoort te zijn; vieren de solidariteit van de arbeidersklasse wereldwijd in de plaatselijke eenheid van de linkse partijen, progressieve organisaties en vakbonden.

Gedurende vier jaar heeft het CJB succesvol een 1-mei viering weten te organiseren in Bergen op Zoom waarbij verschillende groeperingen betrokken werden. Groen Links en het FNV hebben naast de NCPN en voortrekker CJB vier keer een 1-mei viering gehouden die lof en publiciteit hebben verdiend. De SP deed wel eens mee en dan weer niet. De PvdA werd bij de besprekingen betrokken, maar koos telkens voor een eigen 1-mei bijeenkomst.

Het feestelijke karakter van de 1-mei bijeenkomsten van de afgelopen vier jaar heeft voor veel jongere bezoekers gezorgd uit de kring van het CJB en De Vonk, zowel leden als sympathisanten. De Vonk is een plaatselijke jongeren politieke beweging sterk gelieerd aan het CJB en aan een kraakpand in Bergen op Zoom.

In 2011 heeft de afdeling Noord-Brabant van de NCPN in samenspraak met het CJB zich bereid verklaard het de kar van de 1-mei viering in Bergen op Zoom te trekken. De NCPN heeft de volgende organisaties uitgenodigd teneinde de 1-mei viering te organiseren: SP, Groen Links, PvdA, FNV, BSD (Bergse Sociaal Democraten), CJB en De Vonk.

Een programma was snel in elkaar gezet maar kenmerkend was vooral het enthousiasme in de samenwerking. In deze tijd van politieke verrechtsing en economische crisis hebben de vertegenwoordigers van de linkse partijen en van de vakbonden in Bergen op Zoom ontdekt dat een brede progressieve samenwerking meer dan ooit noodzakelijk is. Vaak zijn de standpunten over veel onderwerpen te divers om samen op te treden maar in de historische geest van de 1-mei viering heeft links Bergen op Zoom de gemeenschappelijkheid van solidariteit en strijd gevonden.

De 1-mei viering zelf is succesvol verlopen. De belangstelling van de Bergse bevolking was groot te noemen, in acht genomen de schaal van bezoekers die gewoonlijk een dergelijke politieke bijeenkomst bezoeken. De zaal van het café De Zwijnshoofd was bijna te klein voor de rond de 60 bezoekers.

Namens de PvdA hebben een gemeenteraadslid en een wethouder het publiek toegesproken, van de SP heeft dat een lid van Provinciale Staten gedaan, namens Groen Links heet een lid van de gemeenteraad gedaan, van de NCPN heeft een lid van het dagelijks bestuur het woord gevoerd en verder heeft een lid van de PvdA-jongerenorganisatie, Jonge Socialisten, gesproken. Na het gezamenlijk zingen van de Internationale is de avond afgesloten met Latijns-Amerikaanse strijdliederen gezongen door Carlos Chalacán.

In de toespraken passeerden de actualiteiten en de geschiedenis en betekenis van de 1-mei viering de revue. Duidelijk is geworden dat het huidige rechts-liberaal beleid grote aanvallen op de arbeidersklasse uitvoert op allerlei terreinen. Dit maakt de noodzaak van samenwerking van linkse partijen en progressieve bewegingen onontbeerlijk om enig weerstand te bieden. Denk aan de ontwikkelingen rondom pensioenen, bezuinigingen in het onderwijs, toenemende werkloosheid, de problematiek rondom huisvesting, de zondebok-politiek van partijen die voor verdeling van de arbeidersklasse en onverdraagzaamheid zorgen, de fragiele wereld vrede, enzovoort. Maar ook de plaatselijk ontwikkelingen is er veel besproken, zoals de onvermijdelijke bezuinigingsmaatregelen die de gemeente Bergen op Zoom zal moeten nemen. Binnenkort zal de gemeente hiertoe een plan presenteren. Meer dan genoeg om de gemeenschappelijk te zoeken.

Een belangrijke conclusie uit de ervaring van deze 1-mei viering is dat de organiserende deelnemers elkaar vaker in die samenstelling moeten spreken. Hierover zijn ook afspraken gemaakt, dus de 1-mei comité zal in de loop van het jaar regelmatig vergaderen om allerlei politieke zaken te bespreken en gezamenlijke eventuele acties te coördineren.

Rotterdam

rdm2010-1.jpg
Het optreden van de politie op de demonstratie van 2010 vond de rechter ongerechtvaardigd
rotterdam2010.jpg
Vreedzame demonstranten in 2010

Het Rotterdamse 1 mei comité meldde dat dit jaar de 1 mei-demonstratie weer een groot succes was. De 1 mei viering in Rotterdam - vorig jaar verboden - was dit jaar een groot succes. Zo'n 600 mensen demonstreerden enthousiast door de binnenstad.

Op de Internationale Dag van de Arbeiders verzamelden de demonstranten zich voor het stadhuis en zongen de Internationale in vele talen. Na een toespraak van het Rotterdams 1 mei-Comité trok de stoet 's middags door de drukke binnenstad. Vanwege de koopzondag waren er vele omstanders. Die hoorden strijdbare leuzen en zagen een kleurrijke stoet met veel spandoeken en rode vlaggen.

Op het kopspandoek stond dezelfde hoofdleuze als in 2010 omdat de leus toen niet aan stokken door de stad gedragen mocht worden - waarvoor de burgemeester nog door de rechter terecht is gewezen. De leus is: Wij gaan hun crisis niet betalen - voor solidariteit en socialisme! Vele eisen stonden op spandoeken en werden geroepen, zoals: Lonen en uitkeringen omhoog! Van Arbeiderslonen moet je kunnen wonen! De demonstratie eindigde op het Schouwburgplein, waar stands stonden met boeken, brochures, cd's, handwerk, kunst en heerlijke hapjes.

Het feestprogramma begon met de cultuurgroep Rotterdams Rood. Die bracht liederen over de strijd in de haven, de zorg en andere sectoren, met nadruk op de eenheid van jong en oud en van wit, geel, bruin en zwart tegen het crisisbeleid. De feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van de Internationale - het lied van de arbeiderdbeweging. De 1 mei-activiteiten zijn georganiseerd door het Rotterdams 1 mei-Comité, dat dit jaar bestond uit acht organisaties.

Enschede

ensjokestip.jpg
Joke Stip, werkzaam in de thuiszorg
ensbertjan.jpg
Bert Jan Bruggert, werkzaam bij TNT
ensdkp.jpg Paul Tenbusche van de DKP ensmin.jpg Rik Min ensopening.jpg Corrie Westgeest

Mark Jan Smit en Marco Hanekamp doen verslag van de bijeenkomst van de NCPN-afdeling Twente in Enschede die als motto had 'Stop het polderen. Stop het neoliberalisme. Voor het socialisme." Ondersteund door deze krachtige woorden hield NCPN-afdeling Twente in Enschede haar 1 mei politiek café. De Dag van de Arbeid werd gevierd met strijdliederen, waaronder het Enschedese 1 mei lied en het Solidariteitslied, samen met de zaal gezongen door het trio 'Hard en Vals'. DJ Torino verzorgde de verdere muzikale inkleuring van de avond. Maar het ging vooral over de continue aanvallen op de werknemers door het verbond van werkgevers en het rechtse kabinet. Strijdbare betogen over de toestand in de thuiszorg en bij TNT lieten dit ten volle zien.

Dat de Dag van de Arbeid niet zomaar ongestoord overal gevierd kan worden blijkt wel uit het uiteen slaan van de 1 mei viering in Rotterdam, vorig jaar. Afdelingsvoorzitter Corry Westgeest haalde dit aan in haar opening. De uitspraak van de rechtbank op 7 april jl. luidde dat het spandoek- en vlaggenstokkenverbod, dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vorig jaar had afgekondigd, onwettig is. Daarom kan 1 mei in Rotterdam dit jaar weer gevierd worden inclusief spandoeken en vlaggen. Maar het ging mis in Utrecht, om dezelfde redenen als vorig jaar in Rotterdam. De ordehandhavers lijken er niet veel van geleerd te hebben!

Onder de ruim veertig aanwezigen in Enschede zijn bijzondere gasten aanwezig. Dit zijn de kleinkinderen van Gradus Kobus, CPN-lid en oud-verzetsstrijder uit Winterswijk, omgekomen in 1942. De opa van Paul Tenbusche, DKP-lid en ook aanwezig in de zaal, heeft met Kobus samengewerkt in het verzet. Onlangs is bekend geworden dat er in Winterswijk een straat naar Gradus Kobus vernoemd zal worden.

Afdelingsbestuurslid Rik Min gaf een vlammend betoog over de toestand waarin het kapitalistische systeem zich bevindt. De crisis van de overproductie die altijd dreigt, de gesel van de werkloosheid, maar ook het sluwe raffinement waarmee de heersende klassen de middenklassen bespelen door hen net genoeg mee te laten profiteren. "De middenklasse is chantabel, zij zijn de stoottroepen van het kapitalisme", betoogde Min. Hij benadrukte dat het zaak is om de vakbonden weer op het juiste spoor te krijgen. "We moeten af van het polderen, we moeten de eenheid in de arbeidersklasse bewerkstelligen". En hij sloott af met de oproep: vrij op 1 mei!

Waar het slappe poldergedoe van de afgelopen decennia toe geleid heeft, wordt duidelijk toen Bert Jan Bruggert, werkzaam bij TNT en Joke Stip, werkzaam in de thuiszorg, aan het woord kwamen. "De overstap van TNT naar de nieuwe naam Post.nl gaat gepaard met loonsverlagingen tot aan het minimumloon", vertelde Bert Jan Bruggert. "Daarnaast zal het erop uitdraaien dat alle post in drie dagen verwerkt zal gaan worden waardoor fulltimers hun fulltime baan kwijtraken en hooguit als parttime postbezorgers aan het werk kunnen blijven". De concurrenten Selectmail en Sandd zijn hierin al veel verder. Zij betalen op basis van stukloon en de bezorging is zeer onregelmatig. De overheid en de vakbonden zijn opvallend stil bij deze ontwikkelingen.

In de thuiszorg is het niet veel beter. "Vanaf het moment dat de WMO is ingevoerd, per 1 januari 2008 is de thuiszorg een slagveld geworden", vertelde Joke Stip. De verantwoordelijkheid is bij de gemeenten terecht gekomen en die kijken bij de aanbestedingen alleen maar naar het financiële plaatje en niet naar de kwaliteit. De werknemers krijgen de rekening gepresenteerd in de vorm van forse loonsverlagingen! Joke Stip liet dat niet zomaar gebeuren en richtte samen met collega's het 'Actiecomité verontruste thuiszorgmedewerkers' op. Zij laten zich luid en duidelijk horen bij de politiek en bij de veel te passieve vakbondsleiding.

1 mei is de internationale feestdag van de arbeiders en daarom waren er een aantal Duitse kameraden van de DKP aanwezig. Paul Tenbusche vertelde kort over de activiteiten van de DKP. Deze richten zich de laatste tijd vooral op kernenergie, een hot item in Duitsland. Tenbusche: "de DKP staat voor het vreedzame gebruik van kernenergie, maar de situatie is nu niet meer beheersbaar. Kapitalistische monopolies in de nucleaire industrie staan dit in de weg".

En dat dit inderdaad het probleem is, blijkt wel uit de reactie van Bram Snoek. Er blijkt namelijk al tientallen jarenlang een goed alternatief te bestaan voor uranium en plutonium als splijtstof voor kernenergie: thorium. Alleen kan er van thorium geen kernwapen gemaakt worden, waardoor dit goede alternatief nooit een succes is geworden. Imperialistische belangen staan een vreedzaam gebruik van kernenergie in de weg.

De bezorgdheid over het gebrek aan daadkracht van de vakbondstop werd gedeeld door de zaal, bleek uit de discussie. Wat kunnen wij hieraan doen? De polderaars moet duidelijk gemaakt worden dat het zo niet meer gaat. De vakbond dreigt tandeloos te worden. Sterker nog, dat is ze al, afgaande op de verhalen uit de thuiszorg en bij TNT. De PvdA moet het belang van een sterke en actieve vakbond weer gaan erkennen. Het gros van de vakbondsbestuurders zijn immers PvdA-ers. Maar er zijn ook kenteringen en lichtpuntjes in de bond te zien. Zo heeft de Abvakabo FNV vorig jaar op het congres een veel progressiever bestuur gekozen. En zijn er bij FNV Bondgenoten ontwikkelingen zichtbaar, met name aan de basis op de werkvloer die van de vakbond weer een actieve vakbond willen maken. Weg met het poldergedoe!

Na de speeches en de discussie werden de tafels en stoelen aan de kant geschoven en mocht DJ Torino zijn kunsten vertonen achter zijn muziekinstallatie. 1 mei is immers ook een feestdag voor de arbeiders, dus er kon gedanst worden op vrolijke muziek. De bijeenkomst werd afgesloten met de Internationale.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019