Nationaal Comité 4 en 5 mei

Op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is te lezen en gisteren op de Dam weer te beluisteren: "Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties." (Officieel memorandum).

Met instemming las ik eerder het interview van 20 januari j.l. in De Pers "WOII moet weer een centrale plek krijgen." Aan het woord is mevrouw Schwegman, directeur van het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies). De nivellering of het gladstrijken in goed Nederlands, waarover zij spreekt, is in feite al direct na de oorlog in gang gezet. Dat kwam namelijk alle naoorlogse regeringen uitermate goed uit. De smerige oorlog, in versluierende termen "missie" of "politionele actie" genoemd tegen "ons" Indië, deelname aan overzeese oorlogen als in Korea - met behulp van Nederlandse ex-SSers... Het historische beeld van WOII moest toen én vandaag worden ontkracht en bijgesteld; de West-Duitse herbewapening kwam eraan en moest erdoor, de koude oorlog werd van harte aangemoedigd en gestimuleerd. Vrijlating van zware en zwaarste oorlogsmisdadigers en veel meer.

Om dicht bij huis te blijven: oud-Spanjestrijders, notabene de eerste Nederlanders die onbaatzuchtig het fascisme bestreden voordat hier de oorlog uitbrak, werd het leven zuur gemaakt en vele, vele jaren van hun rechten beroofd. Vele oud-illegale werkers kregen te maken met een overheid die juist tegen hen de grofste middelen inzette, dat hen en hun kinderen het leven onmogelijk maakte. Niet vanwege een wipneus maar vanwege hun consequente politieke overtuiging. De schande ook van het "vieren" van Bevrijdingsdag eenmaal in de vijf jaar (dat na veler protest niet doorging): een hoon. Het vertoon op de Dam op 4 mei, uitgebreid tot wat zo deftig heet "officieel memorandum" waarin ook de in Korea omgekomen SSers worden herdacht... Dát gaat door mij heen bij het zien van de jaarlijkse beelden op de Dam. Daarom verzet ik mij tegen deze nivellering.

Vanuit mijn historische ervaring, als kind (geboren in 1939) van ouders die al voor het uitbreken van WOII als overtuigde antifascisten tegen het fascisme streden en in '40-'45 daadwerkelijk deelnamen aan het verzet, namens hen en vele anderen, spreek ik de hoop uit dat 4 mei in ere wordt hersteld waar het ooit voor was bedoeld: een Plechtige Herdenking van de Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Kees Mattijsen - Eindhoven, http://www.raek.nl/

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019