1 Mei: Elke werknemer een flexwerker?

1mei-2017-fnv.jpg

Na de verkiezingen van 15 maart jl. hebben we een Tweede Kamer waarin linkse partijen niet eens 50 zetels hebben veroverd. We krijgen hoogstwaarschijnlijk een regering waarin VVD, D'66 en CDA de dienst gaan uitmaken wellicht met steun van Groen Links. Doordat de nadruk in verkiezingscampagnes lag op "de identiteit van Nederland", is misschien onderbelicht wat dit kan betekenen voor werknemers.

Het zou zomaar kunnen dat de meeste van onderstaande plannen in een regeerakkoord komen:

 1. Het moet gemakkelijker worden om mensen te ontslaan.
  Redenering: werkgevers vinden het nu een groot probleem om mensen aan te nemen. Als je mensen (nog) makkelijker kunt ontslaan, verdwijnt die angst misschien.
 2. De periode waarin je WW krijgt, wordt verder verkort tot 12 maanden.
  Redenering: als je er voor zorgt dat mensen minder geld hebben, accepteren ze misschien sneller een baan. Bovendien scheelt het de werkgevers premie.
 3. Verdere verhoging van de AOW-leeftijd.
  Redenering: er zijn steeds minder werkenden ten opzichte van steeds meer ouderen. Om de AOW te kunnen blijven betalen, moeten de werkenden langer door.
 4. Verdere beperking van de fiscale ruimte voor pensioenopbouw.
  Redenering: als mensen teveel pensioen kunnen opbouwen, stoppen ze misschien toch wel vóór de AOW-leeftijd met werken. Dat moet voorkomen worden.
 5. Geen rem op automatisering en robotisering.
  Redenering: Nederland moet omwille van de concurrentiepositie mee in de vaart der volkeren en automatiseren wat geautomatiseerd kan worden. Sectoren die daarin achterblijven, moeten met overheidsgeld gestimuleerd worden.
 6. Behoud van belastingvoordelen voor ZZP'ers.
  Redenering: Werknemers in loondienst worden met belastinggeld oneerlijk beconcurreerd
 7. Afschaffen vakantietoeslag voor bijstandsgerechtigden.
  Redenering: Wie in de bijstand zit, hoeft niet per se op vakantie.
 8. Goedkoper maken van arbeid door ....
  Redenering: Om zo beter te kunnen concurreren met andere landen binnen de EU. Dit heet ook wel de race to the bottom.
 9. Einde of beperking van loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar.
  Redenering: een werkgever kan het niet helpen dat een werknemer langdurig ziek wordt, dus hoeft die werknemer ook niet door te betalen.
 10. Sluiting kolencentrales zonder oog voor sociale gevolgen.
  Redenering: de energiebedrijven die in de kolencentrales hebben geïnvesteerd worden gecompenseerd. Werknemers moeten maar een sociaal plan afsluiten met hun werkgever. Bovendien ontstaan er "allerlei nieuwe banen".
 11. Afschaffing van de algemeen verbindend verklaring van cao's.
  Redenering: werkgevers die dat niet willen, moeten niet gebonden zijn aan een cao.

Dit zijn niet onze ideeën! Wat wil FNV?

Wanneer de economie aantrekt, maar werknemers tot hogere leeftijd moeten doorwerken en niet zeker zijn van hun baan en een fatsoenlijk inkomen, dan klopt er iets niet.

Wanneer de economie aantrekt, aandeelhouders het enorm naar hun zin hebben, maar werknemers werkloos thuis komen te zitten vanwege robots en internet-applicaties, dan klopt er iets niet.

Om over armoede en financiële schulden waar teveel gezinnen in Nederland mee te maken hebben, maar te zwijgen.

Voor al die dingen maakt FNV zich sterk.

Maar die strijd voor de rechten van werknemers kan alleen succesvol zijn als de regering ziet dat werknemers die strijd steunen.

Er is elk jaar ten minste één dag waarop werknemers kunnen laten zien dat ze trots zijn op zichzelf.

Kom op de DAG VAN DE ARBEID naar Amsterdam en steun de strijd voor werknemers.

Een FNV-trein vol met FNV'ers naar Amsterdam!

Gratis treinkaart via https://www.fnv.nl/over-fnv/ons-werk/acties-campagnes/echtebanen/1mei-vieren

Verzamelen om 11.00 uur op Stationsplein Rotterdam. Trein vertrekt 11.40 uur. Wel toeslag bijkopen voor Intercity direct. Geef je op via fnvbg-rotterdam@fnv.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019